Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών έλαβε Ετικέτα Αειφόρου Σχολείου από την ΜΚΟ Αειφόρουμ και την Έδρα Unesco TΠΕ στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας (Φ1/ΕΠ/116711/124204/Δ7/4-10-2021), μετά από αίτημα που υπέβαλε στις αρχές του προηγούμενου σχολικού έτους ο Διευθυντής του Αρσακείου Λυκείου Πατρών Εμμανουήλ Πετράκης, Φυσικός, PhD. Την ανακοίνωση της πιστοποίησης, που έχει διάρκεια τρία (3) έτη έκανε ο συντονιστής του προγράμματος Dr Δημήτριος Καλαϊτζίδης.

Τι είναι το αειφόρο σχολείο;

Το αειφόρο σχολείο είναι μια σχολική κοινότητα που βασίζεται στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της και λειτουργεί για να εξυπηρετεί τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικονομία των φυσικών πόρων και την ευημερία του ατόμου. Η ομαδική εργασία, η ευελιξία, η δημιουργικότητα, η αυτοοργάνωση, η κριτική σκέψη, η συστημική θεώρηση/σκέψη, η συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης απόφασης και η ανάληψη δράσης, είναι βασικά σημεία στα οποία στηρίζεται η λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου.

Βασικοί Στόχοι του προγράμματος

  1. Η προώθηση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε από αυτήν να επωφεληθούν οι σημερινοί και οι μελλοντικοί μαθητές του σχολείου, χωρίς όμως να θίγεται η παραγωγική ικανότητα του σχολικού περιβάλλοντος.
  2. Η προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Αειφορία) στο σχολείο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία συνολικά.
  3. Η συνεργασία με σχολεία, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (εθνικούς ή ευρωπαϊκούς) για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της καινοτομίας, της εξοικονόμησης πόρων και της προστασίας εν γένει του περιβάλλοντος.
  4. Η προώθηση εκπαιδευτικών και τεχνολογικών καινοτομιών που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και την ποιότητα-κατάσταση του περιβάλλοντος.
  5. Η ενημέρωση-πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα κατανάλωσης, αγωγής υγείας, υγιεινής και ασφάλειας.
  6. Η πολύπλευρη υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
  7. Η προώθηση του διαλόγου των πολιτισμών, των θρησκειών και των ιδεών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κόσμος πιο ειρηνικός, πιο ανεκτικός, πιο ασφαλής για όλους, πιο ελπιδοφόρος για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές.
  8. Η προώθηση του εθελοντισμού.
  9. Η προώθηση της συνεργασίας και αλληλεγγύης του σχολείου με περιβαλλοντικές-οικολογικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές οργανώσεις .

Η παιδαγωγική ομάδα του Σχολείου

Η παιδαγωγική ομάδα του Σχολείου που ανέλαβε την εκπόνηση δράσεων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς Πετράκη Μάνο (διευθυντή), Γιαννακόπουλο Νικόλαο, Γιαννακόπουλο Ανδρέα, Ηλιοπούλου Νικολία, Καραδήμα Ηλία, Σταυρουλοπούλου Όλγα, Λουκόπουλο Αθανάσιο, Παναγοπούλου Βασιλική, Ζώτο Χρήστο.

870 1 2