Αρσάκεια Πατρών

Ομάδα μαθητών τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, υπό την επίβλεψη τού κ. Νικόλαου Γιαννακόπουλου (χημικού), απέσπασε Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning για το πρόγραμμα: «Gaining experience of daily life by chemistry experiment».

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που υλοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας τη σχολική χρονιά 2020-2021 και έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη Χημεία και τις Νέες Τεχνολογίες σε θέματα που άπτονται τής καθημερινής ζωής.

Στα θετικά στοιχεία τού έργου, που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, περιλαμβάνονται η οργάνωση τού Twinspace, η διαθεματικότητα και η συνεργασία, καθώς υπήρχαν συμμετοχές από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω, ειδική επιτροπή από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης τού e-Twinning απένειμε στους μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών την Ετικέτα Ποιότητας για το έργο e-Twinning, στις 26 Σεπτεμβρίου 2021, μετά από υποβολή σχετικής έκθεσης από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση συγχαίρουν τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό!