Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών Χαρά Παπατσώρη και Φώτης Παπαδόπουλος συμμετείχαν ως μέλη τής ερευνητικής ομάδας τού καθηγητή και προέδρου τού Τμήματος Φαρμακευτικής τού Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιου Σπυρούλια στο 70ό Πανελλήνιο Συνέδριο τής Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (EEBMB), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, από 29 Νοεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου 2019.

Οι μαθητές συμμετείχαν στις ερευνητικές εργασίες τού Εργαστήριου  Βιομοριακής Προσομοίωσης και Φασματοσκοπίας NMR, το οποίο ανήκει στον τομέα Φαρμακευτικής Χημείας & Φαρμακογνωσίας, και παρουσίασαν στο συνέδριο μέρος τής εργασίας τους με θέμα τη σχέση Δομής-Δραστικότητας μέσω NMR και τη διαμορφωτική ανάλυση βιομορίων και βιομοριακών Συμπλόκων σε διάλυμα, την οποία εκπόνησαν στο Θερινό Σχολείο που συνδιοργανώνουν το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών και το Τμήμα Φαρμακευτικής τού Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα τού Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, τιμώντας συγχρόνως την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Η πλήρης αναφορά τής εργασίας είναι:

Chara-Athanasia Papatsori1, Peni Nikolopoulou2, Fotis Papadopoulos1, Sofia-Antigoni Tsatsouli2, Maria Politi2, Georgios A. Spyroulias2 (2019), Students as Researchers: a journey from school to the “Protein Architecture and Biomolecular NMR” laboratory, pp. 29.
1 Arsakeia – Tositseia Schools, Patra, Greece
2 Department of Pharmacy, University of Patras, Patra, Greece