Αρσάκεια Πατρών

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την α΄ έκδοση τής ηλεκτρονικής εφαρμογής 3D World, στην αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Έτσι, βοήθησαν τους υπεύθυνους τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+"RAISE" να βελτιώσουν την εφαρμογή τού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, το οποίο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο και από δύο ακόμη σχολεία στην Ιταλία και στην Πορτογαλία.

Η εφαρμογή έγινε από τον εκπαιδευτικό τού Σχολείου κ. Χ. Ζώτο, καθηγητή Πληροφορικής, τον κ. Ν. Γιαννακόπουλο, χημικό τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών και τον κ. Δ. Μηνά, διδακτορικό φοιτητή τού Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και μηχανικών Η/Υ τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Το έργο "RAISE" αποσκοπεί στην αύξηση τής περιβαλλοντικής γνώσης και ευαισθητοποίησης μέσω ενός καινοτόμου εικονικού περιβάλλοντος. Αυτό το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο τού 2022 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus, στο πλαίσιο τής Βασικής Δράσης 2 (KA2): "Συμπράξεις για συνεργασία και ανταλλαγές καλών πρακτικών" και, συγκεκριμένα, τού τύπου δράσης "Συμπράξεις συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση".

Ο βασικός σκοπός τού συγκεκριμένου προγράμματος είναι να ενισχύσει την περιβαλλοντική γνώση και να ενημερώσει μέσω τής χρήσης ενός προηγμένου εικονικού περιβάλλοντος 3Dworld και μέσω τής δημιουργίας συναρπαστικών μαθησιακών εμπειριών με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτές οι εμπειρίες ενθαρρύνουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.