Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών υλοποιεί διετές πρόγραμμα συνεργασίας με τίτλο “Math&Move”, στο πλαίσιο τού προγράμματος Erasmus+ "Programme Key Action 2: Strategic Partnerships".

Η σύμπραξη συνεργασίας ξεκίνησε τον Οκτώβριο τού 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο τού 2024.

Εκτός από το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι ακόλουθοι φορείς:

• η Fermat Science (Γαλλία), οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση και στη διάδοση των Μαθηματικών και τής επιστήμης, τής κληρονομιάς και τού πολιτισμού μέσω τού χαρακτήρα και τού έργου τού διάσημου μαθηματικού Pierre de Fermat.

• η Logospycom (Βέλγιο), εταιρεία που ειδικεύεται σε έργα ανάπτυξης δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατάρτισης και συμπερίληψης για νέους με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

• το Savremena osnovna škola (Σερβία), σύγχρονο ιδιωτικό δημοτικό σχολείο τού Βελιγραδίου.

Το πρόγραμμα “Math&Move” στοχεύει στην αύξηση τού ενδιαφέροντος τόσο γαι τα Μαθηματικά όσο και για το STEAM μεταξύ μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και μαθητών που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, στόχος τού προγράμματος είναι η προώθηση τού ενδιαφέροντος για τις επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, με τελικό σκοπό την ενίσχυση τής αυτοπεποίθησης των μαθητών στους παραπάνω τομείς.

Τελικό ζητούμενο είναι οι μαθητές, μέσα από δυναμικές δραστηριότητες, να αποβάλουν τους φόβους τους για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και να απολαύσουν τη μαθησιακή διαδικασία στο δημοτικό σχολείο.

Βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη των μαθησιακών αυτών στόχων αποτελούν οι τεχνικές κιναισθητικής και οι μέθοδοι αφήγησης.

Το διάστημα μεταξύ 23-25 Νοεμβρίου 2022 οι καθηγήτριες τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κ. Χιώτη Ειρήνη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και Γιαννούλη Ηλέκτρα, καθηγήτρια Αγγλικών-Υποδιευθύντρια, επισκέφθηκαν το χωριό Beaumont de Lomagne στη νότια Γαλλία, όπου συναντήθηκαν με τους εταίρους τού προγράμματος και συζήτησαν διά ζώσης τη δομή, την οργάνωση και τις εκπαιδευτικές δράσεις που θα ακολουθήσουν στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Αμέσως μετά την επιστροφή των συναδέλφων ακολούθησε ενημέρωση και διάχυση των καλών πρακτικών τού προγράμματος στις, επίσης συμμετέχουσες, κ. Μαγκανάρη Φανή, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και Μαντά Αγγελική, δασκάλα.