Αρσάκεια Πατρών
Εκπαιδευτικοί από το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών συνεχίζουν και κατά το σχολικό έτος 2022-23 την υλοποίηση του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 "Storias" που στοχεύει στην αξιοποίηση τής αφήγησης ιστοριών μέσα από πρωτότυπες και δημιουργικές αφηγηματικές διδακτικές μεθόδους για μια πιο αποτελεσματική και περιεκτική διδασκαλία εγγραμματισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, από 28 έως 31 Σεπτεμβρίου 2022, η δασκάλα κ. Ευγενία Μπουραζέρη, εκπροσωπώντας το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών, βρέθηκε στην Περούτζια της Ιταλίας, όπου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διά ζώσης συνάντηση μεταξύ των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος (Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία, Πολωνία, Βέλγιο, Ελλάδα). 
Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα σχετικά με την πορεία του προγράμματος θέματα. Το κυριότερο σημείο ήταν η παρουσίαση των αφηγηματικών υλικών που έχουν μέχρι στιγμής δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αλλά και η επεξήγηση του τρόπου αξιοποίησής τους στην τάξη, καθώς το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία και αξιοποίηση πρωτότυπου και δημιουργικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της αφήγησης και την ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των μαθητών (δεξιότητες εγγραμματισμού).
Η ομάδα του Αρσακείου Δημοτικού Πατρών παρουσίασε την πορεία των εργασιών στον τομέα του «Green Responsibility» για τον οποίο είναι υπεύθυνη (πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη του προγράμματος), καθώς και μια στοχευμένη και μεθοδολογικά τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση για τη μελλοντική πορεία του προγράμματος.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
ΜαρίαΤουλιάτου, Ηλέκτρα Γιαννούλη, Ιλιάνα Δημητρίου-Κούστα, Δέσποινα Κρητικού, Αθηνά Λάμπρου, Ευγενία Μπουραζέρη, Λιάνα Πετροπούλου 
001a