Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Α΄1 τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, με την καθοδήγηση τής δασκάλας τους κ. Ολυμπίας Παπούλια, ολοκλήρωσαν το 4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα «SΗTEΑM και εκπαιδευτική Ρομποτική με το Blue-Bot™», που υλοποιήθηκε στη διάρκεια όλης τής σχολικής χρονιάς 2021-2022 και ολοκληρώθηκε στο τέλος Μαΐου 2022.


Με μεθοδευμένο τρόπο κατάφεραν να εξοικειωθούν με τις έννοιες μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, να ακολουθήσουν διαδρομές και να μελετήσουν τις βασικές αρχές τού προγραμματισμού. Αντλώντας έμπνευση από το έργο γνωστών ζωγράφων ανακάλυψαν τα μοτίβα σε συγκεκριμένους καμβάδες και τους κατασκεύασαν χωρισμένοι σε ομάδες, ακολουθώντας τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες (μοτίβα). Επίσης, δημιούργησαν πίνακες με συνθέσεις που αποτελούνται από κάθετες και παράλληλες μαύρες γραμμές με χρώματα ανάμεσά τους. Τέλος, με τη βοήθεια τού Blue-Bot συνεργάστηκαν για την επίλυση προβλημάτων που ταυτόχρονα τους ασκούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης.