Αρσάκεια Πατρών

Κατά τη διάρκεια τού β΄ τριμήνου τού φετινού σχολικού έτους 2021-2022 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Δ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, στο πλαίσιο τού μαθήματος τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων, μίλησαν για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία διαδικτυακού βιβλίου, εστιασμένου στα πρόσωπα τής Ιστορίας που διέδωσαν τις ανθρώπινες αξίες και δικαιώματα.

Υπεύθυνες τής συγκεκριμένης δράσης ήταν οι δασκάλες κ. Αγγελική Μαντά και Κωνσταντίνα Κοντογιάννη.