Αρσάκεια Πατρών

Τον Φεβρουάριο 2022 οι μαθητές/-τριες τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, στο μάθημα τής Μουσικής, μαζί με την καθηγήτριά τους κ. Πέπη Σουβαλιώτη, ταξίδεψαν στην Αρχαία Ελλάδα και τους προϊστορικούς χρόνους.

Μέσα από εικόνες, βίντεο και ακροάσεις άντλησαν πληροφορίες για το αρχαιότερο εύρημα σχετικά με τα μουσικά όργανα και ταξίδεψαν στην Αρχαία Ελλάδα ανακαλύπτοντας τη μουσική μας κληρονομιά, τον σημαντικό της ρόλο στην ιστορία τής μουσικής, τη διαχρονικότητα τής μουσικής ως μέσου έκφρασης και τον σπουδαίο ρόλο που είχε η μουσική εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα.

Επίσης, έμαθαν για το πώς εξελίσσονται τα μουσικά όργανα μέσα στον χρόνο.

Στο τέλος οι μαθητές, καθώς κατά τη διάρκεια τού μαθήματος είχε γίνει αναφορά στον μύθο τού Απόλλωνα και τού Ερμή, αλλά και σε αυτούς που σήμερα ανακατασκευάζουν, με βάση τα αρχαία ευρήματα, μουσικά όργανα, που υπήρχαν στην Αρχαία Ελλάδα, κατασκεύασαν τη δική τους λύρα.