Αρσάκεια Πατρών

Στο πλαίσιο τού πρώτου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων οι μαθητές τής Α΄2 τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών ταξίδεψαν εντός και εκτός τάξης, μεταφορικά και κυριολεκτικά...

Μετά από δραστηριότητες, συζητήσεις και μελέτες, που πραγματοποίησαν οι ίδιοι κατά το δίμηνο από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο, συμπύκνωσαν τις αποκτημένες γνώσεις τους πάνω στην Κυκλοφοριακή Αγωγή σε μια παρουσίαση SWAY (πατήστε εδώ), με τη βοήθεια τής δασκάλας τους κ. Ρόης Μαντά.

Το θέμα της "Κυκλοφορώ"  ενθουσίασε και κέρδισε το ενδιαφέρον των μαθητών να εμπλακούν όλοι με χαρά σε κάθε εργαστηριακή μάθημα!