Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές τής Δ΄2 τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, τον Μάιο και τον Ιούνιο τού 2021, υλοποίησαν περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο μάθημα των Αγγλικών με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Ηλέκτρας Γιαννούλη.

Στόχος ήταν να υιοθετήσουν, να παρουσιάσουν και να προωθήσουν καλές πρακτικές “Eco-Habits”.

Τα παιδιά, αφού παρακολούθησαν βίντεο και τραγούδια, συζήτησαν στην τάξη και εξοικειώθηκαν με τις “R-Words of Sustainability”, οι οποίες αν εφαρμοστούν στην καθημερινότητά μας, το περιβάλλον μπορεί να γίνει πιο βιώσιμο…