Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών παρακολούθησαν το διαδραστικό διαδικτυακό σεμινάριο "Γίνε εξερευνητής τής άγριας ζωής... Σώσε τα ζώα, σώσε τον κόσμο", που διοργανώθηκε από το National Geographic Learning, στις 9 Ιουνίου 2021.

Τα παιδιά έμαθαν τις συνήθειες των άγριων ζώων και πώς αυτά διαβιούν στο φυσικό τους περιβάλλον.