Αρσάκεια Πατρών

Το πρώτο δεκαπενθήμερο τού Απριλίου 2021 ολοκληρώθηκε το 2ο πρόγραμμα ψυχικής ενδυνάμωσης που υλοποίησε η σχολική ψυχολόγος κ. Φωτεινή Αραπάκου με τους μαθητές κάθε ψηφιακής τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών.

Οι μαθητές συζήτησαν και έμαθαν τρόπους διαχείρισης δυσκολιών και δυσάρεστων συναισθημάτων, αξιοποιώντας τη δύναμη τής ομάδας στην οποία νιώθουν ότι ανήκουν.