Αρσάκεια Πατρών

Στο πλαίσιο τού προγράμματος Αγωγής Υγείας "Ένας για όλους και όλοι για έναν", την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 οι μαθητές τής Δ΄2 τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών ασχολήθηκαν στην ψηφιακή τους τάξη, μαζί με τη δασκάλα τους, με το τι εκφράζουν τα λόγια μας και τι πρέπει να αλλάξουμε στην επικοινωνία μας.

Συμπέραναν πως εκφράζοντας με ευγενικό τρόπο τις βαθύτερες ανάγκες μας και τα συναισθήματά μας μπορούμε να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά.

Οι μαθητές ετοίμασαν ψηφιακούς διαλόγους χρησιμοποιώντας κατάλληλη εφαρμογή συνεργατικής μάθησης (πατήστε εδώ).