Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους κ. Αγγελικής Μαντά και Αντωνίας Κατριμπούζα, υλοποίησαν στην ψηφιακή τους τάξη, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Ιστορίας, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Ο χρυσός αιώνας τού Περικλή", την πρώτη εβδομάδα τού Φεβρουαρίου 2021.

Αν θέλετε κι εσείς να ταξιδέψετε σε εκείνα τα χρόνια, δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε το σύντομο βίντεο που ακολουθεί.

Θα περάσετε από τους πιο σημαντικούς σταθμούς τού ταξιδιού τής Δ΄ τάξης με τις χρονομηχανές τους...