Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές των Δ΄ και Ε΄ τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας Πληροφορικής κ. Αγαθής Ντόβα, τον Νοέμβριο τού 2019 έφτιαξαν, μετά από καταιγισμό ιδεών, "συννεφόλεξα" (wordclouds) γα τις λέξεις "Internet" - "Screen" και "Time", χρησιμοποιώντας μια online διαδικτυακή εφαρμογή (πατήστε εδώ).