Αρσάκεια Πατρών

Σ’ ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητέ των Γ’ και Δ΄τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2019.

Η κ. Πόπη Γεωργοπούλου, υπεύθυνη τού προγράμματος «Η Ορνιθόπολις», βοήθησε τα παιδιά μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων να γνωρίσουν τα πουλιά τού αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος και τόνισε την ανάγκη προστασίας τής βιοποικιλότητας.