Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών, στις 8 Ιανουαρίου 2019, πιστοποιήθηκε από το Cambridge Assessment English ως επίσημο Κέντρο Προετοιμασίας.

Αναγνωρίζεται με αυτό τον τρόπο η ποιοτική και συνεπής διδασκαλία τής αγγλικής φλώσσας στο Σχολείο από τις καθηγήτριες Αγγλικών κ. Λιάνα Πετροπούλου, Ηλέκτρα Γιαννούλη και Αναστασία Σκούρα.