Αρσάκεια Πατρών
Ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα υλοποιήθηκε την εφετινή σχολική χρονιά από τους μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών με την καθοδήγηση τής δασκάλας τους κ. Αγγελικής Μαντά. Οι δράσεις τού μαθήματος Science, Technology, Engineering, Art, Maths (STEAM) ενέπλεξαν την εκπαιδευτικό και τους μαθητές στην επιστημονική έρευνα, προάγοντας τη δημιουργική διερεύνηση στη διδασκαλία και τη μάθηση των θετικών επιστημών. Οι επιμέρους στόχοι προσεγγίστηκαν διαθεματικά, προκειμένου να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.
Με την ολοκλήρωση των δύο προγραμματισμένων κατασκευών, τού αεροπνευματικού οχήματος και τής γέφυρας, οι μαθητές συνεργάστηκαν και κατασκεύασαν μοναδικές μακέτες με οδηγό τη γνώση και τη φαντασία.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη συνεργασία τής καθηγήτριας Αγγλικών κ. Ευαγγελίας Πετροπούλου, ενσωματώθηκε ως καλή πρακτική ‘Demonstrator’ με τίτλο ‘Engineering a bridge’ στο παραδοτέο τού ευρωπαϊκού έργου Horizon 2020 ‘Creations’ - Developing an Engaging Science Classroom (www.creations-project.eu) (2015-2018), στο οποίο συμμετέχουν μαθητές από 12 χώρες καθώς και εκπρόσσωποι τού CERN.