Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους των Αγγλικών κ. Λ. Πετροπούλου, Η. Γιαννούλη και Α. Σκούρα, αφιέρωσαν την εβδομάδα από 8 έως 15 Ιανουαρίου 2018 στην ανάγνωση και την επεξεργασία αγγλικών λογοτεχνικών βιβλίων.
Στην Γ΄ τάξη οι μαθητές επεξεργάστηκαν το βιβλίο «The Town Mouse and the Country Mouse», στην Δ΄ τάξη «The Kidnap» και οι μαθητές τής Ε΄ τάξης επεξεργάστηκαν το βιβλίο «The Adventures of Tom Sawyer».
Ήταν μια καλή ευκαιρία για τους μικρούς και μεγάλους μαθητές να ασκήσουν τις ικανότητες τους στην αγγλική γλώσσα, αλλά και να διασκεδάσουν συμμετέχοντας σε δραστηριότητες, projects, θεατρικά και παιχνίδια εμπνευσμένα από τα βιβλία.