Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθήτριες και οι μαθητές τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων προχώρησαν στην δ΄ ενότητα τού διαθεματικού προγράμματος δραστηριοτήτων SHTEAM, με τίτλο: "Αποστολή: 'Αρτεμις" που αφορά το Ηλιακό μας Σύστημα.

Στην πρώτη δράση τής ενότητας αυτής τα παιδιά, αφού παρατήρησαν μέσω εποπτικού υλικού τους πλανήτες, κατασκεύασαν μία μακέτα τού Ηλιακού Συστήματος για την τάξη τους. Στη συνέχεια επικεντρώθηκαν στη Γη και έφτιαξαν το δικό τους ηφαίστειο, ξανά σε μακέτα, η οποία κοσμεί τη γωνιά των Φυσικών Επιστημών τού πρώτου τμήματος τού Νηπιαγωγείου.