Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες τής θεματικής ενότητας "Μαθαίνω το όνομά μου".

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, μέσα από δράσεις STEAM εξοικειώθηκαν με τα γράμματα τού ονόματός τους και αναγνώρισαν, μέσα από φωνολογικές ασκήσεις, το αρχικό τους γράμμα.