Αρσάκεια Ιωαννίνων

Πώς μπορούν δύο καρέκλες να βοηθήσουν τα πρωτάκια στην επίλυση των διαφορών τους; Μαθαίνοντάς τους πως ο διάλογος είναι η μόνη ειρηνική και δημοκρατική λύση...

Στην εκπνοή τού 2023Διεθνούς Έτους Διαλόγου ως Εγγυητή τής Ειρήνης, όπως έχει οριστεί από τον ΟΗΕ, η Α΄ τάξη τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, στις 18 Δεκεμβρίου 2023, έμαθε να επιλέγει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης διαφωνιών, βασισμένους στα δημοκρατικά ιδεώδη, ακολουθώντας τη μέθοδο «καρέκλες επίλυσης των συγκρούσεων», που επινόησε ο παιδαγωγός Chetkow Yanoov εστιάζοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τής παρουσίασης, ακρόασης και συζήτησης για το περιεχόμενο μιας σύγκρουσης.

Η τεχνική των δύο καθισμάτων συμπληρώθηκε με τη χρήση τής «persona doll» τής τάξης, τής "λαγουδένιας Αγάπης", η οποία, παρέα με τους μικρούς της φίλους, τα «ήσυχα ζουζούνια», έχουν γίνει μέλη τής τάξης και βοηθούν τις μικρές μαθήτριες και τους μικρούς μαθητές να συγκεντρώνονται στη μαθησιακή διαδικασία με παιγνιώδη τρόπο.

Δράσεις ενσυναίσθησης, συμμετοχής στην ομάδα και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων οργανωμένες με παιδαγωγική ευθύνη και ευαισθησία από τη δασκάλα κ. Σωτηρία Αρβανίτη.