Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, συμμετείχαν, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, σε μια σειρά εκπαιδευτικών βιωματικών δράσεων, στο πλαίσιο τής Παγκόσμιας Ημέρας τού Παιδιού.   

Οι δράσεις, σχετικά με τα δικαιώματα τού παιδιού, τη διασφάλιση και την προάσπισή τους, πλημμύρισαν το Σχολείο μας με τη ζεστασιά τού μηνύματος τής Maria Montessori"Τα παιδιά είναι, ταυτόχρονα, ελπίδα και υπόσχεση για τον κόσμο."