Αρσάκεια Ιωαννίνων

Όταν η τεχνολογία μάς επιτρέπει να μεταφερθούμε χιλιόμετρα μακριά!

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκαν διαδικτυακά, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, μέσω τής καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας και εφαρμογής Museotek.net, που επιτρέπει την εξ αποστάσεως και σε πραγματικό́ χρόνο περιήγηση σχολείων σε μουσεία και χώρους πολιτισμού́ σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα δύο τμήματα τής Γ΄ τάξης περιηγήθηκαν ψηφιακά στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και έμαθαν για την ιστορία τής πόλης και μερικά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατά της.

Στη συνέχεια τα παιδιά, μέσα από διασκεδαστικές και ευρηματικές δραστηριότητες, αναγνώρισαν πόσο διαφορετικοί είμαστε όλοι μεταξύ μας και ανακάλυψαν πόσο μοναδικός είναι ο καθένας μας, με τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πόσο μοναδικός είναι… ο εαυτός μου» από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη θεματική «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.