Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 50 ωρών, που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Σχολικός Εκφοβισμός Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες» και το οποίο υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου 2023 έως 18 Ιουνίου 2023.

Σκοπός τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού με επίκεντρο τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με κάποιο είδος μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, στους εκπαιδευόμενους/-ες δόθηκε το κίνητρο να αναγνωρίζουν τα βαθύτερα αίτια τού σχολικού εκφοβισμού, τα κίνητρα των θυτών και των συμμετεχόντων/παρατηρητών, να αντιληφθούν το γεγονός ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου ως πιθανά θύματα σχολικού εκφοβισμού και να καλλιεργήσουν στους μαθητές/-τριές τους στάσεις και συμπεριφορές που θα συμβάλουν στο να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.


Οι θεματικές ενότητες τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν οι ακόλουθες:

1η Ενότητα: Σχολικός εκφοβισμός - μορφές - αίτια. Θύτες, θύματα και συμμετέχοντες σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού

2η Ενότητα: Σχολικός εκφοβισμός σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

3η Ενότητα: Παρεμβάσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού

4η Ενότητα: Τελική εργασία με θέμα «Αναζητήστε ερευνητικά τεκμηριωμένα προγράμματα παρέμβασης που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση τού σχολικού εκφοβισμού μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες».