Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα «e-Twinning και εργαστήρια δεξιοτήτων: Συνεργατικές δράσεις για την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων», συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως και διοργανώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης τής δράσης eTwinning μέσω τής πλατφόρμας mooc.etwinning.gr τοή Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

 

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε κατά την περίοδο από 28 Μαρτίου έως και 3 Μαΐου 2022, είχε στόχο να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των δικτύων, των δράσεων και τού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα «eTwinning» κατά την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων και να παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων τού ψηφιακού αποθετηρίου τού ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», καθώς και των Βιβλιοθηκών Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τού ΙΕΠ σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ενός e-Twinning έργου.

Οι διδακτικές ενότητες τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν οι εξής:

- Ενότητα 1: Γνωριμία με το eTwinning
- Ενότητα 2: Η συμβολή τού eTwinning στην καλλιέργεια δεξιοτήτων
- Ενότητα 3: eTwinning και εργαστήρια δεξιοτήτων: Από τα προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων στα συνεργατικά eTwinning έργα
- Ενότητα 4: Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων.

Η αξιολόγηση τού επιμορφωτικού προγράμματος υλοποιήθηκε μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου.

000