Αρσάκεια Ιωαννίνων
Πρακτικό για πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης, εδώ.