Αρσάκεια Ιωαννίνων

Πράξη 81η
(Από το βιβλίο πράξεων της Διευθύντριας του Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού)

Σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη, συγκρότησα επιτροπή η οποία αποτελούνταν από την Διευθύντρια του σχολείου Αμαλία Μαυροειδή, πρόεδρο, τον κ. Μπαλτά Δ., τον κ. Ανδριόπουλο Π. καθηγητές, τον κ. Τσακανίκα Σ., ταμία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και τους προέδρους των τμημάτων της Β΄ τάξης του Σχολείου μας. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη της επιτροπής είναι η επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση της τριήμερης εκδρομής της Β΄ Λυκείου στο ΒΟΛΟ-ΠΗΛΙΟ (10-12/4/2024). Δεχθήκαμε 3 προσφορές από τα πρακτορεία onlineHolidays.gr, atHOLIDAYS και Manessis. Επιλέξαμε ομόφωνα ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες η μετακίνηση-εκδρομή να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το πρακτορείο Manessis. Η τιμή καθορίστηκε στα 220€ για 80 έως 86 μαθητές και 5 καθηγητές συνοδούς στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos City Hotel 5* και συμπεριλαμβάνονται όλα όσα αναφέρονται στην έγγραφη προσφορά.

Η Διευθύντρια Οι Καθηγητές

Αμαλία Μαυροειδή Ο ταμίας του Συλλόγου Γονέων

Οι πρόεδροι των 5μελών