Αρσάκεια Πατρών

Σχολικό Έτος 2023-2024 - Διδακτικό Προσωπικό

Διευθυντής: Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος (Βιολόγος PhD)

Θεολόγος (ΠΕ 01)
Σκιαδαρέσης Σπυρίδων

Φιλόλογοι (ΠΕ 02)
Γεωργίου Αικατερίνη
Παλυβού Χαρίκλεια
Ρηγοπούλου Σοφία
Παναγοπούλου Βασιλική

Μαθηματικοί (ΠΕ 03)
Αλεβίζος Φιλοποίμην
Μητρούλιας Αθανάσιος

Φυσικοί (ΠΕ 04.01)
Ψήνας Αναστάσιος
Καραδήμας Ηλίας

Χημικοί (ΠΕ 04.02)
Γιαννακόπουλος Ανδρέας
Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Βιολόγοι (ΠΕ 04.04)
Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος
Ηλιοπούλου Νικολία

Γαλλικών (ΠΕ 05)
Χαραλαμποπούλου Ελένη
Σπανογιάννη Νικολίτσα (σε αναπλήρωση Ζαχαροπούλου Μαρίας)

Αγγλικών (ΠΕ 06)
Χαλκίδη Άννα
Καφούσια Πατρούλα
Τσιανίκα Άννα

Γερμανικών (ΠΕ 07)
Βούτσια Ελένη
Χριστόπουλος Ηλίας (σε αναπλήρωση Τερζή Ελένης)

Καλλιτεχνικών (ΠΕ 08)
Στασινοπούλου Κανέλλα

Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11)
Λώλου Ευρώπη

Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ 78)
Λάσκαρης Αλέξανδρος

Μουσικής (ΠΕ 79.01)
Λυμπεροπούλου Χαρίκλεια

Τεχνολόγος / ΣΕΠ (ΠΕ 82)
Παπαντωνίου Ανδρεάνα

Πληροφορικής (ΠΕ 86)
Σταυρουλοπούλου Όλγα
Ζώτος Χρήστος

Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91)
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα

Γραμματεία
Φαϊλάδη – Σταματελάτου Αμαλία