Αρσάκεια Πατρών
Με αφορμή το έθιμο των Γάλλων να μοιράζονται οικογενειακώς ή μεταξύ φίλων, κατά τη διάρκεια τού Ιανουαρίου, την Galette des Rois, μαθητές τού τμήματος Γαλλικών τής Α´ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών συνεργάστηκαν, έμαθαν πληροφορίες για τα γαλλικά ήθη και έθιμα, αντάλλαξαν δώρα και έκοψαν τη γαλλική πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.
Η δράση ολοκληρώθηκε με τη στέψη τής «βασίλισσας» σε μια προσπάθεια βιωματικής προσέγγισης τού εθίμου.
Την δράση επιμελήθηκε η καθηγήτριά τού τμήματος κ. Μ. Ζαχαροπούλου.