Αρσάκεια Πατρών
Οι μαθητές τού Γερμανικού τμήματος τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών Καραμπάρπα Παρασκευή, Παπαθεοδώρου Αναστασία, Παπανικολάου Μαρία και Μεϊμάρης Γιώργος πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις τού Ινστιτούτου Goethe επιπέδου Β1, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου 2018.
Τα παιδιά προετοίμασαν οι καθηγήτριές τους κ. Ευαγγελία Ρηγοπούλου και Ελένη Τερζή.