Αρσάκεια Πατρών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό  που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 300 περίπου εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04 και το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με υπεύθυνο τον διευθυντή τού εργαστηρίου καθηγητή κ. Αναστάσιο Μικρόπουλο, τον Συντονιστή των Φυσικών Επιστημών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και Διευθυντή τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Μάνο Πετράκη και την κ. Αθανασία Μπαλωμένου, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μαθηματικών Αχαΐας ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) Δυτικής Ελλάδας.

Το σεμινάριο με τίτλο «Συμπράξεις για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, Partnerships for Science Education - PAFSE», πραγματοποιήθηκε σε πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PAFSE σε τρίωρες διαδικτυακές συνεδρίες:  

1η Συνεδρία: Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024. Ο κ. Αναστάσιος Μικρόπουλος, καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής τού Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση παρουσίασε το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος PAFSE και έθεσε τους στόχους του επιμορφωτικού σεμιναρίου, ενώ η κ. Ιωάννα Μπέλλου, μέλος ΕΔΙΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος τού Εργαστηρίου Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση, παρουσίασε και ανέλυσε τις τεχνικές τής διδασκαλίας.

2η Συνεδρία: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024. Δύο σημαντικές διαλέξεις περιελάμβανε η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση. Η πρώτη με τίτλο «Προτάσεις για τη διδασκαλία τής Βιολογίας» από την κ. Ευαγγελία Μαυρικάκη, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), την κ. Αποστολία Γαλάνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Διδακτική τής Γεωγραφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και την κ. Ναυσικά Καψαλά ερευνήτρια, δρα Βιολογίας
Η δεύτερη, με τίτλο «Περιγραφική και επαγωγική στατιστική στο πλαίσιο τού έργου PAFSE» πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δημήτριο Μαυρίδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3η Συνεδρία: Τετάρτη 24 Iανουαρίου 2024. Η δρ Ελίνα Μεγάλου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού "ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και υπεύθυνη τής ψηφιακής πλατφόρμας e-me, παρουσίασε την πλατφόρμα e-me και το "Φωτόδεντρο PAFSE", ενώ στη συνέχεια ο κ. Δημήτριος Χαλκίδης, βιολόγος, Med, παρουσίασε εκπαιδευτικά σενάρια PAFSE.

4η Συνεδρία: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και 5η Συνεδρία, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.
Παρουσιάστηκαν τα εκπαιδευτικά σενάρια«H μαθηματική μοντελοποίηση των επιδημιών και η σημασία των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων», «Κοινωνικές διαστάσεις τής υγείας κατά τη διάρκεια μιας επιδημικής ή πανδημικής έξαρσης», «Λειτουργία των εμβολίων, διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και παραπληροφόρηση» από τον κ. Δημήτριο Χαλκίδη, «Γνωστικοί και κοινωνικοί παράγοντες για την υγεία στη διάρκεια μιας επιδημίας/πανδημίας για μαθητές με νοητική αναπηρία» από την κ. Γεωργία Ιατράκη, φυσικό, Ph.D., «Καλές πρακτικές από την υλοποίηση σεναρίων PAFSE» από την κ. Αικατερίνη Τάτση, φυσικό, Ph.D., Διευθύντρια τού Αρσάκειου Γυμνασίου Ιωαννίνων, και την κ. Ελισάβετ Μαρκατζίνου, βιολόγο, Ph.D., εκπαιδευτικό τού Αρσάκειου Γυμνασίου Ιωαννίνων.

Κατά τη διάρκεια τού σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν πραγματοποίησαν αρκετές μαθησιακές δραστηριότητες και έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης.