Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ “POSITIVEPrevention Of Stress by exploITing an Innovative Virtual Environment”.

Στη διάρκεια τής συνάντησης αξιολογήθηκε η πορεία των παραδοτέων τού προγράμματος και δρομολογήθηκαν οι νέες δραστηριότητες των εταίρων.

Από το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί κ. Νικολία Ηλιοπούλου και Γεώργιος Θεοδωρόπουλος.