Αρσάκεια Πατρών

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2023  μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και υπεύθυνων για την εκπόνηση τής δράσης "Μαζί για το δάSOS" κ. Νικολίας Ηλιοπούλου, βιολόγου, και κ. Ανδρέα Γιαννακόπουλου, χημικού, περιποιήθηκαν και πότισαν τη ροδιά που είχε φυτευθεί τον Μάρτιο 2023 και στη συνέχεια μελέτησαν σχετικά βιβλία στη βιβλιοθήκη των Αρσακείων Σχολείων Πατρών.

Τόσο η ροδιά όσο και τα βιβλία ήταν προσφορά τής Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας τής Φύσης στο πλαίσιο τού προγράμματος «Μαζί για το δάSOS».

To έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο τού διεθνούς δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Μαθαίνω για τα δάση", είναι μια πρωτοβουλία για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση διαφορετικών ομάδων-στόχων για τα δασικά οικοσυστήματα και τα φαινόμενα που τα απειλούν (δασικές πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή κ.ά.), με έμφαση στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών και στην προστασία και τη διατήρηση των δασών.

Το έργο ξεκίνησε το 2022, η διάρκειά του είναι 12 μήνες, συντονίζεται και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας τής Φύσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Βοιωτίας στις τρεις αναφερόμενες Περιφέρειες τής Ελλάδας με κέντρο δράσεων τη Δυτική Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την περιοχή των Δερβενοχωρίων (πατήστε εδώ). #mazigiatodaSOS