Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ RAISE "Raising environmental knowledge & awareness through an innovative virtual environment" με τη συμμετοχή σχολείων και πανεπιστημίων από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής τού Πανεπιστημίου Πατρών και το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών.

Στόχος τού προγράμματος είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, με την αξιοποίηση τής ψηφιακής τεχνολογίας και τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας τρισδιάστατου εικονικού κόσμου, μέσω τής οποίας οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εκπαιδευτικά σενάρια.

Στη συνάντηση, εκ μέρους του Αρσακείου, συμμετείχαν τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας κ. Π. Καφούσια και Α. Χαλκίδη.