Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση τού ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus+ RAISE: “Raising environmental knowledge & awareness through an innovative virtual environment” με τη συμμετοχή δύο πανεπιστημίων, τού εργαστηρίου “Software Quality and Human-Computer Interaction”, τού Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) τού Πανεπιστημίου Πατρών και τού MAIEUTICA COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL (ISMAI, Πορτογαλία).Στη συνάντηση συμμετείχαν και τρία σχολεία: το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, το Agrupamento de Escola (Πορτογαλία) και το Λύκειο Manin (Κρεμόνα, Ιταλία).

Κύριος στόχος τού προγράμματος είναι η ενίσχυση τής περιβαλλοντικής ευαισθησίας των μαθητών με τη βοήθεια ενός εικονικού ψηφιακού κόσμου.

Σε αυτή την πρώτη επικοινωνία των εταίρων τού προγράμματος καθορίστηκε ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα δράσης.

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς Ν. Γιαννακόπουλο  και Μ. Πετράκη.