Αρσάκεια Πατρών

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 οι μαθητές τού τμήματος Β΄2 τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Φιλοσοφίας, συμμετείχαν, εξ αποστάσεως, στο πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης - Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών», το οποίο προσφέρει στα σχολεία το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος τού Πανεπιστημίου Harvard.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην εισαγωγή των μαθητών/-τριών στις σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους, με τις οποίες διαδίδεται η γνώση από ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Harvard και το Κ.Ε.Σ.


Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε το 1ο Μέρος τού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει πλοήγηση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη τού κέντρου και επεξήγηση τού τρόπου λειτουργίας της.

Επίσης, οι συμμετέχοντες/-ουσες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για σημαντικά ηλεκτρονικά εργαλεία και αποθετήρια ψηφιακού υλικού ελεύθερης πρόσβασης, τα οποία το Πανεπιστήμιο Harvard, καθώς και άλλα πανεπιστήμια έχουν αναπτύξει και προσφέρουν για όλα τα ακαδημαϊκά πεδία, με σκοπό την υποστήριξη τής έρευνας και τής εκπαίδευσης.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση τού Πανεπιστημίου Harvard και τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, και διευκρινίστηκε στους μαθητές γιατί αυτό το παγκοσμίως γνωστό Πανεπιστήμιο ίδρυσε στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα στο Ναύπλιο, ένα κέντρο, το οποίο έχει στόχο τη διάδοση, έρευνα και μελέτη τού ελληνικού πολιτισμού.

Υπεύθυνη προγράμματος: Βασιλική Παναγοπούλου, φιλόλογος Med.