Αρσάκεια Πατρών

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε πανελλήνια διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος με θέμα "Η Αειφορία στο Ελληνικό Σχολείο".

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 150 εκπαιδευτικοί, συντονιστές προγραμμάτων για το αειφόρο ελληνικό σχολείο, καθώς και διευθυντές από όλη την Ελλάδα, συζητήθηκε το ζήτημα τής προώθησης τής αειφορίας στα σχολεία μέσα από οκτώ πυλώνες εισόδου, με βασικότερους τη δημοκρατία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σωματική και ψυχική υγεία, τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό.

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, που έχει ήδη ετικέτα αειφόρου σχολείου για τα επόμενα τρία χρόνια, εκπροσώπησε ο εκπαιδευτικός κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος, χημικός, MSc και συντονιστής τής αντίστοιχης παιδαγωγικής ομάδας στο Σχολείο μας.