Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Ε. (Σύμβουλο Εκπαιδευτικού Έργου) κ. Γρηγόριο Σκιαδά από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: MUN (Μοντέλα pροσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών).

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς τής Αγγλικής Γλώσσας και ως σκοπό είχε:

(α) Την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το MUN.

(β) Την παρότρυνση των εκπαιδευτικών τής Αγγλικής γλώσσας να καλλιεργήσουν την ιδέα τού MUN στα σχολεία τους.

(γ) Την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το ATSMUN που διοργανώνεται από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και είναι πιστοποιημένο από το Συμβούλιο τού MUN τής Χάγης, το σπουδαιότερο MUN τής Ευρώπης.

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν οι καθηγήτριες τού Αγγλικού τμήματος των Αρσακείων Σχολείων Πατρών και εκ των υπευθύνων για τη διοργάνωση τού ATSMUN.

Χαιρετισμός απηύθυναν ο κ. Μάνος Πετράκης, Διευθυντής τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών και ο Σ.Ε.Ε. από το ΠΕΚΕΣ κ. Γρηγόριος Σκιαδάς.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.