Αρσάκεια Πατρών

Στο Κάουνας τής Λιθουανίας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων τού προγράμματος Erasmus+ POSITIVE: "Prevention Of Stress by exploiting an Innovative Virtual Environment”, στις 8-9 Σεπτεμβρίου 2022.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Ν. Ηλιοπούλου, βιολόγος, και Η. Καραδήμας, φυσικός, καθώς και εταίροι από σχολεία και πανεπιστήμια τής Ελλάδας, τής Πορτογαλίας, τής Λιθουανίας και τής Ισπανίας.

Η ατζέντα τής συνάντησης περιελάμβανε παρουσιάσεις και αξιολογήσεις τού παραγόμενου υλικού τού προγράμματος, όπως, επίσης, και τον προγραμματισμό περαιτέρω δράσεων και συναντήσεων.