Αρσάκεια Πατρών

Μια πρωτόγνωρη μαθησιακή εμπειρία είχαν την ευκαιρία να βιώσουςν οι μαθητές Θετικού Προσανατολισμού τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών στο μάθημα τής Φυσικής.

Προκειμένου να κατανοήσουν βαθύτερα τις έννοιες και τις ιδιότητες τις σχετικές με την οριζόντια βολή των σωμάτων επισκέφθηκαν την Εστία Επιστημών, στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, και μελέτησαν το φαινόμενο με τρόπο διαδραστικό.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές, σε συνεργασία με τους υπευθύνους τής Εστίας,  μελέτησαν την οριζόντια βολή κάνοντας εκτενή αναφορά στο αντίστοιχο ιστορικό πείραμα τής ελεύθερης πτώσης, που πραγματοποιήθηκε από τον Γαλιλαίο, και μελέτησαν την κίνηση μεταλλικών σφαιρών σε αντίστοιχη πειραματική διάταξη, αποδεικνύοντας ότι η κίνησή τους ακολουθεί παραβολική τροχιά.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.

Συγχαίρουμε τους εκπαιδευτικούς  κ. Αναστάσιο Ψήνα και Ηλία Καραδήμα και τους υπευθύνους τής Εστίας κ. Χαρά Δημοπούλου και Αλέξιο Ματθαίου γι'  αυτή την πρωτοβουλία.