Αρσάκεια Πατρών

Στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης είναι η πλατφόρμα ERASMUS+ "G-GUIDANCE": Πλατφόρμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσω τής οποίας οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα, με έναν παιχνιδιώδη τρόπο, να ενημερώνονται για τα επαγγέλματα και να δημιουργούν το επαγγελματικό τους προφίλ.

Η πλατφόρμα ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά στις τάξεις τής Α΄ και Β΄ Λυκείου και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εκπονηθούν τα τελευταία στάδια τού προγράμματος.

Αυτό αποτέλεσε και το περιεχόμενο τής ατζέντας για τη διεθνή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη, από 7 έως 8 Απριλίου 2022,  με τη συμμετοχή σχολείων και πανεπιστημίων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκπροσωπήθηκε από τον εκπαιδευτικό και υπεύθυνο τού προγράμματος κ. Νικόλαο Γιαννακόπουλο, χημικό.