Αρσάκεια Πατρών

Διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των μαθητών των αδελφοποιημένων σχολείων τού Λυκείου Manin τής Κρεμόνα και τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο τού προγράμματος e-Τwinning με τίτλο: «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! Salve, oh salve, Libertà!».

Οι μαθητές συζήτησαν το θέμα τής ελευθερίας με βάση τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών.

Τη συνάντηση συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί των δύο Σχολείων κ. Emilio Giazzi και Ρεγγίνα Δημητροπούλου.