Αρσάκεια Πατρών

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, οι μαθήτριες και οι μαθητές τού τμήματος Α΄1 τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μια εισαγωγή για το Πανεπιστήμιο Harvard, αλλά και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου τού Harvard, από την υπεύθυνη τού προγράμματος κ. Ματίνα Γκόγκα.

Κατά τη διαδικτυακή ξενάγηση η κ. Γκόγκα παρουσίασε την ψηφιακή βιβλιοθήκη τού κέντρου, μια ψηφιακή πύλη που επιτρέπει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, οι οποίες απαρτίζουν το σύστημα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών τού Harvard, ενώ παράλληλα προβλήθηκαν παραδείγματα αναζήτησης ψηφιακών πηγών στις βάσεις δεδομένων τής ψηφιακής βιβλιοθήκης.

Επιπλέον, οι μαθητές πληροφορήθηκαν για σημαντικά ηλεκτρονικά εργαλεία και αποθετήρια ψηφιακού υλικού ελεύθερης πρόσβασης, τα οποία το Πανεπιστήμιο Harvard, καθώς και άλλα πανεπιστήμια, έχουν αναπτύξει, και προσφέρονται σε όλα τα ακαδημαϊκά πεδία, με σκοπό την υποστήριξη τής έρευνας και τής εκπαίδευσης.

Τη δράση συντόνισε η εκπαιδευτικός κ. Βασιλική Παναγοπούλου, φιλόλογος, Μed.