Αρσάκεια Πατρών
Τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2021 οι μαθητές τής Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών παρακολούθησαν διάλεξη από τον κ. Δημήτρη Βλαστό, αναπληρωτή καθηγητή Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης τού Tμήματος Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών.
Η διάλεξη προγραμματίστηκε στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τού μαθήματος τής Βιολογίας, και συγκεκριμένα τού κεφαλαίου των Μεταλλάξεων.
Ο κ. Βλαστός επικοινώνησε στους μαθητές τις επιστημονικές εξελίξεις και την έρευνα που διεξάγεται στο τομέα τής Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης δίνοντας έμφαση:

1. Στον Έλεγχο τής γενετικής δράσης φυσικών και χημικών παραγόντων τού περιβάλλοντος σε in vitro και in vivo
    συνθήκες

2. Στον Έλεγχο και εκτίμηση τής γενοτοξικής δράσης περιβαλλοντικών ρυπαντών, καθώς και ρύπων, που
    υφίστανται διεργασίες αποικοδόμησης με χρήση προηγμένων τεχνολογιών και μεθόδων

3. Στην εκτίμηση αντιμεταλλαξιγόνου και αντιγενοτοξικής δράσης φυτικών συστατικών-εκχυλισμάτων.

Στο τέλος τής διάλεξης ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, με τους μαθητές να διατυπώνουν πλήθος ερωτήσεων.

Τον συντονισμό τής δραστηριότητας είχε η εκπαιδευτικός κ. Νικολία Ηλιοπούλου, βιολόγος, MSc.