Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε με αναρτημένη ανακοίνωση (e-poster) στο συνέδριο τής Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων που έλαβε χώρα διαδικτυακά, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022.Η εργασία είχε τίτλο: «Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές πρακτικές στην καθημερινή σχολική πράξη που προωθούν τη βιωσιμότητα» και στη συγγραφική ομάδα συμμετείχαν από το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών οι εκπαιδευτικοί κ. Ν. Ηλιοπούλου (βιολόγος, MSc), Ν. Γιαννακόπουλος (χημικός Msc, MEd), Α. Γιαννακόπουλος (χημικός, MSc) και Μ. Πετράκης (φυσικός, PhD), και από το Τμήμα Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών η κ. Μ. Πανίτσα, αναπληρώτρια καθηγήτρια.

001