Αρσάκεια Πατρών

9 μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών συμμετείχαν στις διαδικτυακές εργασίες τού 2ου οnline ΜUN τής Χάγης (ΤΗΙΜUN), με τίτλο “ONE PLANET ONE WORLD, debate, decide, act now”, που πραγματοποιήθηκε από 24-28 Ιανουαρίου 2022.

Για δεύτερη χρονιά, εξαιτίας τής COVID-19, το συνέδριο διεξήχθη διαδικτυακά, με περίπου 1.700 συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο.

Οι μαθητές συμμετείχαν σε επιτροπές που ασχολήθηκαν με θέματα όπως η εκμετάλλευση των παιδιών, ο ρόλος τής τεχνολογίας στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αφοπλισμός και η επανένταξη των παιδιών-στρατιωτών, η ασφάλεια και η συνεργασία στην περιοχή τής Μεσογείου, η κατάσταση στην Υεμένη, ο ρόλος των νέων στην αντιμετώπιση τής κλιματικής αλλαγής, καθώς και η καθολική πρόσβαση σε πόσιμο νερό και η διαφύλαξη των πολιτικών συμφερόντων των κρατών τής θάλασσας τής Νότιας Κίνας.

Τους μαθητές προετοίμασαν οι καθηγήτριες τού Αγγλικού τμήματος κ. Α. Χαλκίδη και Α. Τσιανίκα.