Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 οι μαθητές τής Α΄τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών παρακολούθησαν ομιλία από την αναπληρώτρια καθηγήτρια τού τμήματος Ιατρικής τού Πανεπιστημίου Πατρών κ. Έλενα Σολωμού, αιματολόγο τής Παθολογικής Κλινικής τού ΠΓΝΠ.

Η διάλεξη, που προγραμματίστηκε βάσει τού αναλυτικού προγράμματος σπουδών τής Α΄τάξης, στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τού κυκλοφορικού συστήματος τού ανθρώπου, είχε ως θέμα τη μετάγγιση αίματος.

Πιο αναλυτικά, η κ. Σολωμού, μετά από τη σύντομη εισαγωγή στη σύσταση τού αίματος, επεσήμανε τους λόγους τής μετάγγισης, περιέγραψε τη διαδικασία που ακολουθείται και ανέφερε τις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, καθώς και τις πιθανές επιπλοκές.

Έμφαση δόθηκε στις αιμοδοτικές ελλείψεις από την πανδημία τού κορωνοϊού και στην αναγκαιότητα τής εθελοντικής αιμοδοσίας ως έμπρακτης έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στο τέλος τής ομιλίας δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να επιλύσουν όποιες απορίες είχαν συζητώντας με την κ. Σολωμού.