Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η συστηματική δουλειά εν μέσω πανδημίας απεδείχθη καρποφόρα για το τμήμα τής Αγγλικής γλώσσας.

Διπλή, 100% επιτυχία στις εξετάσεις τού FCE for schools τού Πανεπιστημίου τού Cambridge και ECCE τού Πανεπιστημίου τού Michigan.

Συγχαρητήρια στους μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων, καθώς και στους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας κ. Οικονόμου και Βαμβάκο.